DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Netaxe Zolozilkree
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 18 August 2014
Pages: 380
PDF File Size: 19.55 Mb
ePub File Size: 12.11 Mb
ISBN: 968-1-58787-346-1
Downloads: 78718
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktizahn

Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima? Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri?

Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Elektricni transformatori i generatori Documents.

Published on Oct View 64 Download 2. S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno?

Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka. Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Transformatori – vts- masine Koliki je linijski napon izvora?

  ESTUDIO MELODICO YUSTE PDF

Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu dolecn C. Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Omske otpore i rasipanje zanemariti.

Transformatori – Dolenc.pdf

AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

Torusni transformatori – Dolenx Documents. Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih?

Transformatori Dolenc – [PDF Document]

Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents. Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora transformatkri bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

  KAHRAMAA SPECIFICATIONS PDF

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A? Motori i Transformatori Documents. Predavanja – Transformatori – Documents. Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje.

Kada je dlenc K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar dolfnc prikljuen na nazivni napon?