KNJIGOVODSTVO SKRIPTA PDF

Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Dazshura Akinogor
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 19 August 2013
Pages: 165
PDF File Size: 12.52 Mb
ePub File Size: 9.59 Mb
ISBN: 690-4-67524-443-9
Downloads: 26002
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardagul

Organizacija – Skripta – – PDF Free Download

Tri bitna elementa sukoba: Organizacija – Skripta – Efpu. Grupiranjem radnog mjesta dobivamo organizacijske jedinice. Poticaj nije dovoljan da bi se pokrenuo, organizacijski projekt treba definirati i procijenit. Didaktika skripta Skripta iz didkatike. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies.

Proizvodnje, nabave ili prodaje. Determinira ljudske inpute i ukupne kadrovske potrebe i strukturu kadrova, 2. Temeljni zadatak upravljanja ljudskim potencijalima svodi se na: Hipertekst organizacija — to je organizacija povezanih polja, koja se temelji na poslovnim sustavima, projektnim timovima i znanju.

Nedostaci funkcionalne organizacijske strukture: Pravci kretanja materijalnih mogu biti vertikalni i horizontalni. Proces je postupak transformacije inputa u outpute. Mjerljivi ciljevi su nedvosmisleni, precizni i jasni.

  AXIS FORCES IN NORTH AFRICA 1940-43 PDF

Interact biz – Servis za knjigovodstvo i savetovanje

Cilj ima 3 osnovna elementa: Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje. Formalna organizacijska struktura se prikazuje grafikonima kompanije s pozicije opisa poslova i ciljeva. Dominira potpuno pozitivan pristup sukobima. U procesu grupiranja zadataka imamo: Ameba organizacija knjigovodstvp predstavlja organizaciju koja se temelji na autonomiji, fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji.

S obzirom na pogonske karakteristike razlikujemo: Klasifikacije sustava managementa svode se na dvije osnovne skupine: Organizacija – Seminar Knjiovodstvo strukture, primjer – Podravka. Radno mjesto nije nikad tako dobro organizirano da se ne bi moglo i bolje organizirati. Tri osnovne razine managementa: Kriteriji selekcije i rangiranje organizacijskih projekata: Mehanizmi koordinacije se koriste u svrhu povezivanja organizacijskih jedinica u jedinstvenu cjelinu uspostavom kojih se oblikuje organizacijska struktura.

Formalizirane organizacije u manjoj su mjeri fleksibilne i sporo odgovaraju na knjigovldstvo okoline, za razliku od neformalnih organizacija koje su fleksibilne i dobro reagiraju na izazove okoline.

Nadzor materijala odnosi se na uglavnom na kvalitativnu stranu jer kvantitativni nadzor obavlja nabava.

U vezi s upravljanjem stresom manageri moraju: Izbor transportnih sredstava ovisi o mnogim faktorima: Your consent to our cookies if you continue to use this website. Determinira globalne karakteristike organizacijske strukture, postupaka i procesa 3.

  IRRIGATION ENGINEERING BY NN BASAK PDF

Prednosti funkcionalne organizacijske strukture: Kvalitetna organizacijska struktura mora osigurati: Nametale su se dogme i njihova centralizacija. Remember me Forgot password?

We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako radno mjesto.

Neformalne skupine se, s obzirom na motive formiranja, dijele na dva osnovna tipa: Postoje tri tipa ovlasti: Primjenjuje se 5 strategija. Rezultat grupiranja zadataka su: Novi trendovi u oblikovanju organizacije podrazumijeva uspostavu: Proizvodno — poslovni proces osnova je za grupiranje odnosno povezivanje radnih mjesta.

Razvojna funkcija u cilju realizacije svojih zadataka obavlja ove skupine poslova: Optimalna raspodjela resursa kadrova, sredstava za rad i dr. HOME model u razvijanju kohezivne organizacijske kulture polazi od: Osnovne funkcije managementa su: Projektna organizacija poseban je oblik timske organizacije. Kriterij klasifikacije – klasifikacija sukoba po vrstama: