KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Jujas Gardalkis
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 6 November 2016
Pages: 155
PDF File Size: 3.75 Mb
ePub File Size: 11.15 Mb
ISBN: 385-5-82171-718-6
Downloads: 95345
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mashicage

SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Savremeni model mase zabrane, najotije se pokazuje u trajku u kojem se koncept jednakosti potvruje u jednom dubljem smislu – po odbijanju radnika da dalje rade. Komunikologija, priprema za ispit Documents. Kajoa Igra predstavlja specijalan vid komunikacije koji je podreen logici kodova.

Koreni nahukane mase nalaze se u lovakoj hajci. Interpersonalna komunikollogija je komunikacija izmeu najmanje dve osobe. Sam izraz mnenje, preuzet je iz latinskog jezika.

Hobs – Levijatan Skripta

Tako je njegova komunikologgija osobina stabilnost u odnosu na izbor materijala komumikologija i vremenska otpornost. U Hrvatskoj se MASA U BEGUMasa u begu stvara se pojavom pretnje i za nju je krakteristino da u svom begu povlai sve za sobom, budui da je opasnost koja joj preti ista za sve njene pripadnike bez obzira na verske, socijalne ili kulturne razlike.

U tom razdoblju muzeologija postaje znanstvena disciplina. Gpp Skripta skripta iz gpp.

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Sinopsis se definira unutar muzejske kude. Stepanov – Zorica – Lovre Documents.

Logiki-objektivni Estetsko- subjektivni Drutveni kodoviLogiki-objektivni kodovi Paralingvistiki jeziki releji, jezike zamene, jeziki pomonici Praktini Epistemoloki taksinomije, algoritmi i pseudoepistemoliki tzv. Redundantni sadraj predstavlja zapravo onaj sloj poruke koji je poznat i poiljaocu i primaocu i koji time reprezentuje neku vrstu kvaziinformacije.

  A LOTUS FOR MISS QUON PDF

Semantike barijere nastaju kao posledica neprecizne upotrebe rei. Sekundarna dokumentacija — primarna dokument. Takve mase su sve revolucionarne mase, kakave su na primer, ustanci robova protiv gospodara, vojnika soripta oficira, obojenih protiv belaca itd. Literarna javnost predstavlja “vebalite javnog rezonovanja koje jo u sebi samom krui – to je proces samoprosveivanja privatnih ljudi na autentinim iskustvima svoje nove privatnosti. Isto tako, prva filmska publika, naprimer, upuena na ogranien broj naslova godinje, u sociokulturnom pogledu, komunikollgija da nema nita zajedniko sa savremenom filmskom publikom.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Uopteno govorei, forma predstavlja onaj segment komunikativnog procesa koji je pod kontrolom subjekta. Ti filteri esto predstavljaju komunikativne barijere.

Jo u prolom stoleu, protok dobara, robe i ljudi, kao i protok informacija, smatrani su sutinski identinim procesima, koji su mogli biti obuhvaeni zajednikim terminom komunikacija.

Javno mnenjePojam javnog mnenja neraskidivo je vezan sa kategorijom graanske javnosti.

Habsburgovci su bili skloni manirizmu pa je tako krajem U intrapersonalnoj komunikaciji, subjekt je istovremeno i poiljalac i primalac poruke. Razliite, kako primarne, tako i sekundarne potrebe, ljudi zadovoljavaju ili artikuliu u procesu komunikacije. Iako su po svojoj prirodi sredstva komunikacije intencionalna, a to znai da su kreirana i strukturisana kako bi prenela neku poruku, treba rei da poruke i njihova znaenja mogu biti u opticaju i u onim sluajevima kada su sredstva komunikacije koriena neintencionalno nenamerno.

Upozorenje Savet Informacija Ubeivanje Izraavanje miljenja Uivanje Poruke koje se razmenjuju retko su neutralne Neke su jasne i oigledne Neke su skrivene Znaenja koja se razmenjuju mogu biti: Istraivanja publikeIstraivanja publike mogu se zasnivati na ispitivanju njene prirode ili strukture, u zavisnosti od postojeih determinanti kao to su mesto “lokalna” publikagrupa specifina drutvena grupa koja s,ripta odredjenu publikumedijum radijska ili televizijska publika npr. Tako na primer, radio emisije ko,unikologija radio poruke stiu ne samo u nae domove ve i u automobile.

  DESGLOSES COMENTADOS CTO PDF

Vrijeme helenizma je vrijeme pojave muzeja koji se pod nazivom mouseion osniva u Aleksandriji u vrijeme vladavine Ptolomeja i Sotera Imenica communicatio koja je izvedena iz pomenutog glagola oznaava zajednicu, saobraanje i optenje. Ritualipozdravljanja i uspostavljanja kontakta Strategije zapoinjanja, odravanja i zavravanja komunikacije Uloga Persone u komunikativnom procesu Forma komunikacije Formalna Javna Distancirana Ritualna Funkcionalna Neformalna Privatna Intimna Otvorena EkspresivnaMI i Drugi Nain na koji neka osoba doivljava sebe, u velikoj meri e usloviti i nain njene percepcije druge osobe, a time i model komunikacije sa tom osobom.

Druga promena proizlazi iz razvoja novih i jednostavnih mogunosti skladitenja informacija sadrajakao i vee mogunosti izbora. Termin obavetenje proishodi iz istog korena kao i rei vest, svest, nesvest, savest, povest, zapovest, pripovedanje pripovestbudui da imaju isti koren u staroslovenskoj rei VED, to znai znanje.

Sa pojavom filma, stvara se prva masovna publika u dananjem smislu rei.